Slovakia bodyART school Slovakia & Czech republic

education, workshops, events, weekends, studio

Dear friends and bodyART fans,

 

bodyART school Slovakia & Czech republic started with first education at the end of year 2016. We are just at the beginning, but we are excited to be part of bodyART family.

MOVE academy – school of group excercises was born on 2013. We started with the organization of aerobics, we are currently learning deepWORK, PortDeBras and bodyART.

The presenter of bodyART school in Slovakia and Czech republic is Ms. Lea Grančič who is one of the most famous presenters of group excercises in Slovakia.

In march 2017 we opened our fitness studio in Bratislava.

For more informations about our activities look to our website: www.moveacademy.sk

 

Vážení priatelia a fanúšikovia bodyART,

Škola bodyART Slovensko a Česká republika realizovala prvé školenie na konci roku 2016. Sme na začiatku, ale sme radi, že sme súčasťou rodiny bodyART.

MOVE academy - škola skupinových cvičení vznikla v roku 2013. Začali sme s organizáciou školení aerobiku, v súčasnosti organizujeme školenia konceptov: deepWORK, PortDeBras a bodyART.

Predstaviteľkou školy bodyART na Slovensku a v Českej republike je Lea Grančič, ktorá je jedným z najznámejších prezentérov skupinových cvičení na Slovensku.

V marci 2017 sme otvorili naše štúdio v Bratislave.

Viac informácií o našich aktivitách nájdete na našej webovej stránke: www.moveacademy.sk

MOVE academy - school of bodyART, deepWORK, PortDeBras & Aerobics

Staré Grunty 64
84104 Bratislava
Slovakia

+421 915 978611
info@moveacademy.sk
www.moveacademy.sk


bodyARTschool INTERNATIONAL

CEO Christian Gasch - international(at)bodyartschool.com

bodyARTschool ASIA

CEO Alex Le - alexa(at)bodyartschool.com